สปสช.เพิ่มทางเลือกประชาชนสิทธิบัตรทองตรวจแล็บ 24 รายการ

สปสช.เพิ่มทางเลือกประชาชนสิทธิบัตรทองตรวจแล็บ 24 รายการ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือ แล็บ (Laboratory: LAB) เป็นกระบวนการสำคัญในทางการแพทย์เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค การติดตามการรักษา การป้องกันโรค และการประเมินภาวะสุขภาพ ทั้งนี้ บริการแล็บเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริการสุขภาพที่สามารถรับบริการที่นอกสถานพยาบาลได้

ดังนั้นเพื่อลดการรอคอยการบริการและลดความแออัดในสถานพยาบาล ที่ผ่านมา สปสช. จึงสนับสนุนโครงการเจาะเลือดใกล้บ้านโดยเริ่มต้นที่หน่วยเจาะเลือดนอกหน่วยที่เป็นเครือข่ายของสถานพยาบาล เป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการให้กับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง

นพ.จเด็จ กล่าวว่า สำหรับในปี 2566 สปสช.ได้ร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์ เพิ่ม “คลินิกเทคนิคการแพทย์” ร่วมให้บริการตรวจแล็บ ณ คลินิกแล็บที่ใกล้บ้าน (Lab Anywhere) ที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับผู้ใช้สิทธิบัตรทองตามความสมัครใจ โดยให้บริการเจาะเลือด เก็บสิ่งส่งตรวจ พร้อมทำการตรวจวิเคราะห์ผลแล็บให้กับประชาชนสิทธิบัตรทองที่เข้ารับบริการ ซึ่งจะให้บริการตรวจแล็บจำนวน 24 รายการ ภายใต้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยแบ่งบริการตรวจเป็น 2 ประเภท คือ

1.บริการตรวจแล็บเพิ่มการเข้าถึง “บริการระดับปฐมภูมิในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” กำหนดให้บริการตรวจแล็บจำนวน 22 รายการ ซึ่งผู้ป่วยจะรับบริการได้ต้องมีใบสั่งแพทย์ และเข้ารับบริการที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ในเครือข่ายการบริการของสถานพยาบาล โดยเบื้องต้นผู้ป่วยจะนำผลตรวจไปพบแพทย์ตามนัด

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

2.บริการตรวจแล็บเพิ่มการเข้าถึง “บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” กำหนดให้บริการตรวจ 2 รายการ คือ บริการตรวจการตั้งครรภ์สำหรับผู้ที่สงสัยตั้งครรภ์ (อาการแพ้ท้อง) หรือประจำเดือนไม่มาตามกำหนด ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง และบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (FIT Test) ในผู้ที่อายุ 50 –70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง ทุก 2 ปี พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการส่งต่อกรณีผลการตรวจพบความผิดปกติ สำหรับบริการตรวจแล็บทั้ง 2 รายการนี้ ประชาชนสิทธิบัตรทองตามกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ร่วมโครงการได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์

เลขาธิการ สปสช. ได้กล่าวว่า ในส่วนของมาตรฐานคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ร่วมให้บริการกับ สปสช. นั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ เนื่องจากคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมให้บริการต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์โดยสภาเทคนิคการแพทย์ (LA: Laboratory Accreditation) หรือ ISO 15189 หรือมาตรฐานเทคนิคการแพทย์โดย กสธ. (MOPH) หรือมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และร่วมให้บริการได้ ซึ่งขณะนี้มีคลินิกเทคนิคการแพทย์ 17 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมบริการแล้ว

“บริการตรวจแล็บ ณ คลินิกแล็บที่ใกล้บ้าน ขณะนี้ สปสช.และสภาเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการวางระบบและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ คาดว่าจะเริ่มได้ในเร็ววันนี้ ถือเป็นความร่วมมืออันดีของ สปสช. กับองค์การวิชาชีพด้านการแพทย์ ในการดึงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพมาช่วยกันดูแลประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง เชื่อมั่นว่าจะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน ที่จะเป็นการยกระดับบริการในระบบบัตรทองให้ดียิ่งขึ้น” นพ.จเด็จ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ rbrlodge.com

แทงบอล

Releated